Gặp gỡ đại diện các trường tỉnh British Columbia tại Ngày hội giáo dục Canada – Tháng 10/ 2018

Ngày hội giáo dục Canada là một trong những sự kiện giáo dục lớn nhất Việt Nam do Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Tp. Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm quảng bá nền giáo dục tại Canada.

Read more